Samroyiod Hospital, Prachuap Khiri Khan, Thaïlande